سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

اهداف استراتژيك

 اهداف استراتژیک اهدافی هستند که عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را بصورت کیفی و با تاکید بر درازمدت بودن (افق 20 ساله) بیان می کنند و برآن اساس می توان اهداف میان مدت و استراتژیهای لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد. به بیان دیگر در رابطه با اهداف استراتژیک می توان این سؤال را مطرح کرد که « تمام فعالیت ها و ماموریت این سازمان برای دستیابی به چه نتایجی است ؟» با عنایت به مراتب فوق ، اهداف استراتژیک سازمان را می توان به شرح زیر ارائه کرد:
افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک
توسعه و تکمیل کلیه زیر ساخت های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور
استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو با تحولات جهانی

درباره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  

مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه ریزی توسعه در ایران می گذرد. با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی که در سال 1327 (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیر ساختهای مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.در این برنامه که از سال 1327 تا 1333 ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی شود. در آن زمان، برای اینکه صنعت، در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود.در آن برنامه اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال 1334 تا 1340 طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه گردیده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود. لذا بین عملکرد و برنامه مغایرتهای اساسی وجود داشت.  

  هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران  

شرکت های زیر مجموعه

خوشه های صنعتی ایران


 خوشه کسب‌وکار به واحدهاي کسب‌وکارمتمركز در يك منطقه جغرافيائي كه با همكاري و تكميل فعالیت‌های يكديگر، محصولات و يا خدمات مشابه و يا مشتركي را توليد و ارائه كرده و از چالش‌ها و فرصت‌های مشتركي نيز برخوردارند، اطلاق می‌شود. خوشه‌های کسب‌وکار مي توانند در هريك اززيربخشهاي توليدي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، هنري و صنايع دستي فعال باشند. حمايت هاي موضوع اين سند فقط شامل کسب‌وکارهايي است كه ذيل خوشه‌های کسب‌وکار فعاليت مي نمايند و براي آن‌ها پروژه توسعه خوشه‌ای توسط سازمان كارگزار توسعه خوشه تعريف شده  باشد

معرفی خوشه های صنعتی استانی


 خوشه کسب‌وکار به واحدهاي کسب‌وکارمتمركز در يك منطقه جغرافيائي كه با همكاري و تكميل فعالیت‌های يكديگر، محصولات و يا خدمات مشابه و يا مشتركي را توليد و ارائه كرده و از چالش‌ها و فرصت‌های مشتركي نيز برخوردارند، اطلاق می‌شود. خوشه‌های کسب‌وکار مي توانند در هريك اززيربخشهاي توليدي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، هنري و صنايع دستي فعال باشند. حمايت هاي موضوع اين سند فقط شامل کسب‌وکارهايي است كه ذيل خوشه‌های کسب‌وکار فعاليت مي نمايند و براي آن‌ها پروژه توسعه خوشه‌ای توسط سازمان كارگزار توسعه خوشه تعريف شده  باشد

  • همه موارد
  • فراورده های سنگی
  • مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی
  • نساجی
  • فراورده های کنجدی
  • ساختمان
  • مواد غذایی
ردیف نام و نام خانوادگی مدیر آدرس تلفن دفتر نوع فعالیت

توسعه توليد پوشاك كشور در مناطق روستايي

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع مواد غذایی

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع نساجی،پوشاک و چرم

تامین کنندگان بیشتر 

صنایع چوب و محصولات چوبی

صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ وبسته بتدی 

  صنایع تولیدات فلزی اساسی  

صنایع ماشین آلات صنعتی

صنایع دستی و گردشگری

تامین کنندگان صنایع برق

صنایع متفرقه

تامین کنندگان بیشتر 

نیازمندی های صنایع

بخش هایی از سازمان